Home | Contact | Shop | | BackSound

Regeneratieve
medicatie

IRAP/ACS, een 100% lichaamseigen, veilige & effectieve behandelingstechniek

IRAP/ACS is een nieuwe techniek om gewrichtsontstekingen bij paarden (en mensen) te behandelen. Bij IRAP/ACS wordt lichaamseigen (= autoloog) bloed van het paard verzameld in een spuit. Dit bloed wordt in een laboratorium tot een geconditioneerd serum verwerkt. Dit serum is rijk aan eiwitten met een ontstekingsremmende werking. In het verkregen staal zit een hoge concentratie aan "Interleukine-1 Receptor Antagonist Proteïne"(IL-1Ra). Deze stof blokkeert de IL-1-receptoren in het gewrichtskapsel. Zo wordt de vicieuze cirkel van het ontstekingsproces in het gewricht afgeblokt.

Gedaan met eeuwige kreupelheid, constante pijn en zelfs vroegtijdige euthanasie. Bijna 90% van alle patiënten® loopt weer volledig correct in de weide en zelfs op wedstrijd. Ook voor toppaarden met kleine, terugkerende kwaaltjes biedt deze therapie een oplossing.

Voordelen

Behandelen met IRAP brengt, in tegenstelling tot andere medicijnen, volgende voordelen met zich mee:

 • Het is een 100% lichaamseigen, veilige en effectieve manier om gewrichtsontstekingen te behandelen.
 •  IRAP is geen doping en mag dus toegediend worden tijdens de sportcarrière.
 • Uit één bloedafname worden gemiddeld 3-8 spuitjes gewonnen. Omgerekend per spuit is dit gemiddeld niet duurder dan de klassieke combinatie hyaluronzuur + ontstekingsremmer.

Werkwijze

 • 50 tot 60 ml bloed wordt steriel afgenomen bij uw paard.
 • Dit bloed wordt samen met speciaal gefabriceerde glasparels gedurende 24 tot 36u geïncubeerd.
 • De glasparels stimuleren de witte bloedcellen om IL-1Ra (Interleukine-1 Receptor Antagonist Proteïne) en andere anti-inflammatoire cytokines te produceren. Die remmen de ontsteking in het gewricht.
 • Na de incubatie wordt het ‘bewerkte’ serum geïsoleerd van de bloedcellen.
 • Het serum wordt verdeeld over spuitjes van 3-5ml en ingevrozen aan -18°C. Het serum kan gedurende 6 maanden ingevrozen bewaard worden.

Behandeling

 • Het product wordt afgeleverd in een doosje met 5 - 8 spuitjes.
 • De spuitjes worden op lichaamstemperatuur gebracht en daarna steriel ingespoten.
 • Een behandeling bestaat uit 3 inspuitingen van het gewricht of de peesschede met telkens 7 à 10 dagen tussentijd.
 • De overblijvende dosissen kunnen in een diepvriezer bewaard worden en voor een volgende behandeling gebruikt worden.
 • Een ontdooid, ongebruikt spuitje mag niet meer opnieuw diepgevroren worden voor later gebruik.
 • Indien nodig kunnen nadien, zonder beperking in aantal, nieuwe IRAP spuitjes aangemaakt worden.
 • De verantwoordelijkheid voor het bewaren, hanteren en steriel inspuiten van deze IRAP/ACS spuitjes is groot en de bewaar- en gebruiksvoorschriften dienen strikt gevolgd te worden om neveneffecten uit te sluiten.

PRP, bron van groeihormonen

Platelet Rich Plasma is een vloeistof die een hoge concentratie aan bloedplaatjes van de patiënt bevat. Het kan ingezet worden ter behandeling van peesblessures. PRP wordt bekomen door het behandelen van een bloedstaal van het paard. Bloedplaatjes bevatten een grote hoeveelheid van een hele reeks groeifactoren die worden vrijgegeven na activatie. Enkele voorbeelden van aanwezige groeifactoren:

 • Platelet Derived Growth Factor (PDGF)
 • Transforming Growth Factor (TGF)
 • Fibroblast Growth Factor (FGF)
 • Epithelial Growth Factor (EGF)
 • Hepatocyte Growth Factor (HGF)

Drie werkingsmechanismen van groeifactoren:

 • Stijging van de lokale celdeling (productie van meer cellen)
 • Afremmen van overdadige ontsteking (verminderde vroege proliferatie van macrofagen)
 • Aantrekken van beenmergcellen die het weefsel helpen te herstellen

Deze combinatie van mechanismen helpt een pees te herstellen. Laboratoriumtesten bevestigen dat PRP helpt bij het oplossen van een peesblessure.

Procedure

Een kleine hoeveelheid bloed van het paard, wordt in een speciaal ontwikkelde container gebracht en bewerkt. Het resultaat is een hoog geconcentreerde oplossing van bloedplaatjes (PRP). De procedure is snel, veilig en efficiënt waardoor de patiënt onmiddellijk en ter plaatse kan behandeld worden.